Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen havelte
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving ontvangst melding, Johannes Postweg 1 in Darp/Havelte

Redactie HavelteOnline.nl

De redactie van HavelteOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Havelte willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Havelte.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Overijssel op het adres in , met daarbij de volgende melding:

PROVINCIAAL BLADKennisgeving ontvangst melding, Johannes Postweg 1 in Darp/Havelte

Er is door Overijssel hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij een het melden van het ontbranden van vuurwerk op 10 maart 2022 hebben ontvangen.De melding betreft een het melden van het ontbranden van vuurwerk op 10 maart 2022.Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing op de mededeling.Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 49988 99.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel