Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen havelte
  2. GEMEENTEBLADHavelte, Veendijk 22a, 7971 RR

Redactie HavelteOnline.nl

De redactie van HavelteOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Havelte willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Havelte.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Veendijk in Havelte, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADHavelte, Veendijk 22a, 7971 RR

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

gebruiksvergunning brandveilig gebruik voor het gebouw, verzenddatum 16-02-2023, zaaknummer 319226Omgevingsvergunning uitgebreid Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1, en 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning hebben verleend (verzenddatum 16 februari 2023) voor een gebruiksvergunning brandveilig gebruik voor het gebouw aan de Veendijk 22a te Havelte (zaaknummer 319226). De omgevingsvergunning geldt voor de activiteiten: “brandveilig gebruik”. Inzage De stukken liggen ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 14 0521.Beroep: Tegen de omgevingsvergunning kan vanaf 16 februari tot en met 30 maart 2023 beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Voorlopige voorziening: De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep wordt ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Noord- Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel