Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen havelte
  2. StaatscourantVaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied (voormalige gemeente Havelte) partiële herziening Van Helomaweg Wapserveen’

Redactie HavelteOnline.nl

De redactie van HavelteOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Havelte willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Havelte.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantVaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied (voormalige gemeente Havelte) partiële herziening Van Helomaweg Wapserveen’

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

B&W van Westerveld maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 26 mei 2009 heeft besloten bovengenoemd bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Het plan is opgesteld om, in verband met een bedrijfsverplaatsing, de vestiging van een melkveebedrijf mogelijk te maken langs Van Helomaweg (deel tussen Wapserveen en Frederiksoord). Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag 17 juni 2009 tot en met 29 juli 2009 bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Op afspraak is ook inzage mogelijk buiten werkuren. Aangezien er geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar zijn gemaakt, kan slechts een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs daartoe niet in staat is geweest voor 29 juli 2009 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Informatie: team Leefomgeving, telefoonnummer (0521) 349 349.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel