Search
Close this search box.

Aanvraag Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen havelte
  2. GEMEENTEBLADHavelte, van Helomaweg 18, 7971 PX,

Redactie HavelteOnline.nl

De redactie van HavelteOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Havelte willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Havelte.

Er is een Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres van Helomaweg in Havelte, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADHavelte, van Helomaweg 18, 7971 PX,

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

evenement “Wollig Landleven Havelte” op 2 oktober 2022 van 11.00 uur tot 16.30 uur, verzenddatum 07-09-2022, zaaknummer 333423ProcedureU kunt de vergunning en de bijbehorende stukken op afspraak inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter in Groningen.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel