Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen havelte
  2. STAATSCOURANTKennisgeving voorbereiding en voorontwerpbestemmingsplan Lokweg 5 Havelte

Redactie HavelteOnline.nl

De redactie van HavelteOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Havelte willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Havelte.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Lokweg in Havelte, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTKennisgeving voorbereiding en voorontwerpbestemmingsplan Lokweg 5 Havelte

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het perceel Lokweg 5 in Havelte. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.0000BPLokweg5-0001 voorziet in het verranderen van de agrarische bedrijfsbestemming in een woonbestemming en de mogelijkheid voor het bouwen van een nieuwe woning in het kader van de ruimte-voor-ruimte regeling. De bestaande bedrijfsgebouwen worden hiervoor gesloopt. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht. Ter inzage: het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 3 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Diever. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Inspraak: vanaf 3 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 kan een ieder een inspraakreactie schriftelijk of mondeling indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 259491 vermelden. Een mondelinge reactie kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.Contact: cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel