Search
Close this search box.

Aanvraag omgevingsvergunning

  1. Bekendmakingen havelte
  2. Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Kadestraal Perceel Havelte (HVT03) N 345 Aanplanten houtsingel

Redactie HavelteOnline.nl

De redactie van HavelteOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Havelte willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Havelte.

Er is een omgevingsvergunning verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Kadestraal Perceel Havelte (HVT03) N 345 Aanplanten houtsingel

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet, te verlenen en heeft de beschikking op de hieronder vermelde datum verzonden aan de aanvrager: Kadestraal Perceel Havelte (HVT03) N 345 (achter , voor de activiteit , zaaknummer: 2024-009819 Inzien vergunning U kunt dit besluit op afspraak inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Niet eens met dit besluit: maak bezwaar Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken door binnen zes weken na de datum van de vergunning, uw bezwaarschrift te sturen naar Gemeente Westerveld, College van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 7970 AB Havelte.   Aanvragen voorlopige voorziening In spoedeisende gevallen kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). De Rechtbank brengt voor een verzoek om een voorlopige voorziening kosten bij u in rekening.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel