Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag bestemmingsplan

  1. Bekendmakingen havelte
  2. Vaststelling bestemmingsplan Dorpstraat 14-16 Havelte

Redactie HavelteOnline.nl

De redactie van HavelteOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Havelte willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Havelte.

Er is een bestemmingsplan verleend in Westerveld op het adres Dorpsstraat in Havelte, met daarbij de volgende melding:

Vaststelling bestemmingsplan Dorpstraat 14-16 Havelte

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 18 juni 2024 heeft besloten het bestemmingsplan ”Dorpsstraat 14-16” gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie planidentificatie NL.IMRO.1701.564PHZDorpstr1416-0002. Het bestemmingsplan voorziet in de (geringe) uitbreiding van een horecabestemming en de wijziging van een manegebestemming in een woonbestemming. De wijzigingen zijn opgenomen in het raadsbesluit en de nota zienswijzen. Ter inzage: u kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan vanaf 11 juli 2024 op afspraak inzien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep: vanaf 11 juli 2024 tot en met 21 augustus 2024 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2024-007560 vermelden. Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Contact: team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521. Vul hier de tekst in]

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel