Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen havelte
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘ABS Oeveraseweg Havelte’, Westerveld

Redactie HavelteOnline.nl

De redactie van HavelteOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Havelte willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Havelte.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘ABS Oeveraseweg Havelte’, Westerveld

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

B&W van Westerveld maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 8 november 2012 heeft besloten het bestemmingsplan “ABS Oeveraseweg Havelte” ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan biedt een juridisch-planologisch kader om een afvalbrengstation aan de Oeveraseweg mogelijk te maken. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 15 november 2012 gedurende zes weken bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Op afspraak is ook inzage mogelijk buiten werkuren. Tevens kunt u het plan inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep: tot en met 26 december 2012 kan beroep worden ingesteld door: 1. degene die tijdig zijn of haar zienswijze op het ontwerpplan kenbaar heeft gemaakt aan de gemeenteraad; 2. een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenteraad. Een beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Hiertoe dient per afzonderlijke brief de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige voorziening. Informatie: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel