Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen havelte
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplannen “Wapserveen-Butenweg 1”, “Havelte-Eursingerlaan 5a” en “Wapse-Rollestraat 37”

Redactie HavelteOnline.nl

De redactie van HavelteOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Havelte willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Havelte.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplannen “Wapserveen-Butenweg 1”, “Havelte-Eursingerlaan 5a” en “Wapse-Rollestraat 37”

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 3 mei 2018 de bovengenoemde ontwerpbestemmingsplannen voor een ieder ter inzage liggen. Hiermee wordt beoogd te herstellen dat het voor deze percelen afzonderlijk vastgestelde bestemmingsplan onterecht werd overschreven door het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische gronden. De ontwerpbestemmingsplannen komen inhoudelijk overeen met het eerder specifiek voor deze percelen vastgestelde bestemmingsplan (postzegelplan) en hebben respectievelijk de planidentificatienummers NL.IMRO.1701.579PHZButenweg1WPV-0001, NL.IMRO.1701.0000BP000000000580-0001 en NL.IMRO.1701.0000BP000000000581-0001.Ter inzage: de ontwerpbestemmingsplannen liggen in het gemeentehuis in Diever ter inzage en zijn ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 3 mei 2018 tot en met 13 juni 2018 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 218180 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel