Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen havelte
  2. StaatscourantKennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Eesveenseweg-Havelte’

Redactie HavelteOnline.nl

De redactie van HavelteOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Havelte willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Havelte.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Steenwijkerland op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantKennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Eesveenseweg-Havelte’

Er is door Steenwijkerland hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland geeft met inachtneming van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening hierbij aan dat zij het bestemmingsplan ‘Fietspad Eesveenseweg-Havelte’ voorbereiden. Dit bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een fietspad tussen de Eesveenseweg en Kallenkote richting Havelte. Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voornoemd bestemmingsplan als ontwerp van 29 juni 2011 tot en met 9 augustus 2011 (6 weken) voor eenieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk (tijdens openingstijden). Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 29 juni 2011 te raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1708.BGBFietspadEvwBP01-OW01 De bestanden van het bestemmingsplan zijn ook via internet beschikbaar op het gemeentelijk webadres: http://217.195.248.37:443/4FE66B11-B77F-425E-8C59-10ABC780CB19/ Gedurende bovengenoemde periode kan eenieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de raad van de gemeente Steenwijkerland, bij voorkeur schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken. Het postadres is: Postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel