Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag bouwvergunningomgevingsvergunning

  1. Bekendmakingen havelte
  2. Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid) sportpark Havelte

Redactie HavelteOnline.nl

De redactie van HavelteOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Havelte willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Havelte.

Er is een bouwvergunningomgevingsvergunning verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid) sportpark Havelte

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e lid onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.AFW564HAV42194220-0001 willen verlenen voor het herinrichten van het sportpark en het vernieuwen van de accommodatie op het kadastrale perceel gemeente Havelte, sectie I, perceelnummers 4219 en 4220. Het gaat om de V.V. Havelte. Ter inzage: u kunt de stukken vanaf 10 mei 2024 op afspraak inzien. U kunt stukken ook digitaal bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zienswijze: vanaf 10 mei 2024 tot en met 20 juni 2024 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-026018 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Contact: team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel