Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag evenementenvergunning

  1. Bekendmakingen havelte
  2. Havelte, Eursingerkerkweg 2, 7971 BS,

Redactie HavelteOnline.nl

De redactie van HavelteOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Havelte willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Havelte.

Er is een evenementenvergunning verleend in Westerveld op het adres Eursingerkerkweg in Havelte, met daarbij de volgende melding:

Havelte, Eursingerkerkweg 2, 7971 BS,

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

evenement “Koningsnacht Havelte” op 26 april 2024 van 21.00 uur tot 00.00 uur en op 27 april 2024 van 00.00 uur tot 02.00 uur, verzenddatum 26-03-2024, zaaknummer 2024- 001858   Procedure U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, geeft u duidelijk aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en motiveert u uw bezwaar. U dient het bezwaar te dateren en te ondertekenen. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter in Groningen.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel