Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen havelte
  2. GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan Oeveraseweg 27 Havelte

Redactie HavelteOnline.nl

De redactie van HavelteOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Havelte willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Havelte.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Oeveraseweg in Havelte, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan Oeveraseweg 27 Havelte

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 26 maart 2024 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Oeveraseweg 27 Havelte’ ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.057PHOeverasewg27H-0002. Het bestemmingsplan wijzigt de ligging van het bouwvlak van het ter plaatse gevestigde bedrijf Recycling Westerveld binnen de bestaande bedrijfsbestemming. De oppervlakte van het bouwvlak wordt niet vergroot.Ter inzage: u kunt het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan vanaf 2 mei 2024 op afspraak inzien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl Beroep: vanaf 2 mei 2024 tot en met 12 juni 2024 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2024-002268 vermelden. Voorlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Contact: team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel